Nya medlemmar!

Vår styrelse har beviljat fem nya medlemmar. Varmt välkomna till Scensverige säger vi till Centrum för scenisk rörelse och eget skapande, Drömmarnas hus, Winkir Teater och Musik, Cirku(s)lera och Stockholm Fringe Festival (STOFF)! Genom medlemskapet ingår nu dessa organisationer i vår nationella gemenskap tillsammans med institutioner, organisationer och fria grupper som yrkesmässigt bedriver konstnärlig, pedagogisk, vetenskaplig eller facklig verksamhet inom svensk scenkonst, samt i det internationella nätverket International Theatre Institute, med kontor i nästan 100 länder.

Centrum för scenisk rörelse och eget skapande
Centrum för scenisk rörelse och eget skapande ordnar workshops, kurser, seminarier i scenisk rörelse och eget skapande i en fysisk teatertradition. Under 5 år har de bedrivit researchresidence handledda av Michael Norlind. Deltagare har varit dansare, musiker och skådespelare. De driver också föreställningsprojekt.

Drömmarnas hus
Sedan 2005 har Drömmarnas Hus gjort stora scenproduktioner. Spelplatserna, samarbetet med kulturinstitutioner och produktionernas teman har varierat, men ingrediensen är alltid densamma: unga skapar och genomför föreställningarna tillsammans med professionella kulturarbetare med en hög konstnärlig ambition. Deras produktioner bygger alltid på ett pedagogiskt förarbete där de samlar de ungas idéer och frågeställningar som ett sätt att lyfta fram de unga.

Winkir Teater och Musik
Under tio år har Winkir producerat föreställningar som hyllats av publik och recensenter. Det har handlat om glädje, död och kärlek om jämställdhet, och självmord, om synd, skam och nåd. De har gjort kriminalmusikal och jobbat med opera och franska chansoner och klämt in jazz i de mest oväntade situationer. De har också djupdykt i fadersrelationer och gjort en hel föreställning om manlighet samt mycket mycket mer.

Cirku(s)lera
Cirku(s)lera startades 2002 och är en systerförening till franska Cirqu’Oui. De arbetar i huvudsak med ideella projekt i samarbete med UNICEF, Arvsfonden och Barnens Rättigheter i Sverige och internationellt. Förutom föreställningar utarbetar Cirku(s)lera workshop för barn och unga i utsatta områden och för barn och unga som saknar ett tryggt nätverk av vuxet stöd.

Stockholm Fringe Festival (STOFF)
Stockholm Fringe Festival (STOFF), nu in på sitt 8:e verksamhetsår, är en multidisciplinär scenkonstfestival som lyfter det lokala igenom det globala. Sedan sin start 2010 har festivalen aktivt arbetat med att skapa en platform för artister på väg upp eller etablerade akter som väljer att arbeta vid sidan om det kommersiella scenlandskapet. STOFF är aktiva i IETM, WFN och är EFFE certifierade.

Vill du också bli medlem? Här kan du närmare om vilka som redan är medlemmar och hur du kan ansöka om medlemskap.