Vad händer med scenkonstbranschen?

Den 21 augusti bjöd kulturminister Amanda Lind och inrikesminister Mikael Damberg in till presskonferens för att presentera hur scenkonst- och evenemangsbranscherna ska överleva pandemin. Folkhälsomyndigheten gav 27 augusti ett remissvar som möjliggör för branschen att kunna välkomna en större publik igen.

Folkhälsomyndighetens förslag 27 augusti
Folkhälsomyndigheten kommer in med ett remissvar där den föreslår att undantaget till en början ska gälla för tillställningar med sammanlagt max 500 personer. Taket kan enligt förslaget komma att höjas ytterligare beroende på utvecklingen av pandemin och effekterna av ändringarna. Dessutom skriver myndigheten att avståndet som deltagarna ska hålla bör vara en meter.

Regeringens förslag 21 augusti
Kulturminister Amanda Lind och inrikesminister Mikael Damberg lämnar besked om ytterligare ekonomiskt stöd till kulturen och idrotten om 2,5 miljarder kronor. Regeringen vill även lätta på publikrestriktionerna för flera typer av evenemang. Exempelvis när en artist uppträder för sittande publik i en lokal med servering och för en fotbolls- eller ishockeymatch som hittills inte kunnat ha publik på grund av begränsningen av antalet personer som får delta. Undantagen föreslås gälla om man kan genomföra ett arrangemang med sittande publik med två meters avstånd och ett publiktak. Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att ta fram mer specifika rekommendationer kring detta samt hur till exempel publikinsläpp och köbildning ska hanteras.

KLYS träffar tre ministrar, 21 augusti
KLYS träffar kulturminister Amanda Lind, näringsminister Ibrahim Baylan och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark för att diskutera sina medlemmars behov. Vid mötet presenteras KLYS nya förslag till uppföljande krispaket för kulturen #krispaketförkulturen2.0, som tagits fram i samarbete med KLYS 14 medlemsorganisationer. Där anger KLYS vilka åtgärder som regeringen bör prioritera för att skapa rimliga villkor för konsten, kulturen och kulturskaparna under pandemin och för att konstnärliga verksamheter så småningom ska kunna återupptas. Läs förslaget här.

Tidigare lobbyarbete från branschen i sommar

Möte med fokus på teknikyrken
Stormöte med representanter från musikerförbundet och LLB (branschorganisation för upplevelseteknik), Teaterförbundet för scen och film, kulturministern och näringsminister Ibrahim Baylan om hur kultur-/evenemangssektorn påvarkas av pandemin med särskilt fokus på teknikeryrken och underleverantörer/egenföretagare. 

Upprop för att öppna Sveriges skolor för kultur!
De fyra scenkonstorganisationerna Svenska Assitej, Teatercentrum, Danscentrum och Länsteatrarna i Sverige har skrivit ett öppet brev till utbildningsminister Anna Ekström, kulturminister Amanda Lind samt Sveriges Kommuner och Regioners vd Staffan Isling. Läs brevet här.

Stormöte för nationella institutioner, fackförbund och bransch- och arbetsgivarorganisation
I början av augusti deltog representanter för Svensk Scenkonst, Teaterförbundet för scen och cheferna för de nationella scenkonstinstitutionerna i ett möte med Kulturminister Amanda Lind för att trycka på det stora allvar branschen står inför.

Rapporten Evenmangsnäringen i fritt fall

Nätverket för evenemangsnäringen har tagit fram en rapport över konsekvenserna för branschen, Evenmangsnäringen i fritt fall. Läs rapporten här.