ITI Centre Egypt

Dear International Friends and Colleagues:

We, the founding members of the Egyptian Centre of the International Theatre Institute, have been witnessing with increasing alarm the vicious onslaught against the defining foundations of Egyptian culture, with theatre and the performing arts at the forefront. However variously understood and appraised, these foundations are widely believed to have crystallised with the onset of the modern Egyptian State in the late nineteenth century, but in fact they had always been rooted in the very fabric of this land, an inherently cosmopolitan multi-religious and multi-ethnic culture if there ever was one. As Egyptians, but also as members of the global cultural community, we cannot allow such a glorious tradition to suffer erosion at the hands of those who could not adapt to it, whether at home or in the region.

The Islamists’ declared jihad against the arts is currently spearheaded by none other than the regime’s Ministry of Culture, thanks to the recent appointment at its helm of a certain Alaa Abdel-Aziz, an obscure film lecturer with a paltry academic record and practically no professional or public service credentials save his adoption of the cultural discourse of the Muslim Brotherhood ruling faction (or, more aptly, its anti-arts one). In a typical demonstration of this populist rhetoric, Abdel-Aziz had this to say at a recent press conference “I ask those leading the ferocious campaign against me: What have they ever contributed to Egypt’s culture? What have they ever given to the enlightened Egyptian people? Postrevolution Egypt should not be captive to a group that has not been able to effectively touch Egyptians with creativity over long decades.”

While the problem of a certain disconnect between the intelligentsia and their constituencies is by no means unique to Egypt, we believe it is either moronic or hypocritical (or, more likely, both) to question the contributions of generations of artists in the various fields of the performing and fine arts and their far reaching role in establishing and popularising these arts not only in Egypt, but all over the Arab world, not to mention world-renowned literary and artistic figures of the stature of Bahaa Taher, Sonallah Ibrahim, Ramzi Yassa, Alaa Al-Aswany, Lenin El-Ramly, Nawal El-Saadawi, Fatheya El-Assal, and Salwa Bakr, all of whom are now calling for the removal of Abdel-Aziz and the parochial, theocratic regime for which he stands.

The International Theatre Institute, an active UNESCO entity with centres and affiliate bodies in the four corners of the world, has an urgent mission to protect the free circulation of culture in one of this world’s most ancient civilizations. We therefore call upon all concerned to mobilise in whatever way they think fit, but we also hope that this call for action will set in motion an ongoing dialogue with our worldwide friends and colleagues so that we may work with one another against the not-so-secret agenda to remake Egypt and its cultural field after the worldview of its ruling cabal.

We await your ideas and initiatives at egyptcentreiti@gmail.com

Sincerely,
ITI Centre, EGYPT
Interim Founding Board

Utländska konstnärer stängs ute

Vår generalsekreterare Ann Mari Engel skriver i Aftonbladet ett öppet brev till kulturministern om att kulturutbytet försvåras av svenska myndigheter:

Kulturutbyte försvåras av svenska myndigheter

DEBATT Just nu diskuteras EU-reglerna kring Schengen-visum. Sverige bör agera för att undanröja de alltmer utestängande visumregler, som i dag är ett avgörande hinder för internationellt kulturutbyte.

Ett exempel: På scenkonstbiennalen i Jönköping gästspelade den vitryska gruppen Belarus Free Theatre. Gruppen verkar underjordiskt i Minsk, dess föreställningar är förbjudna och dess medlemmar förföljs och fängslas. Några i gruppen lever i exil i London, andra krånglar sig ut på hemliga vägar. Det var nära att de inte kunde komma till Sverige.

En i gruppen är bosatt i USA och har flyktingpass. För att spela i Jönköping måste han ha ett svenskt visum, som utfärdas av svenska ambassaden i Washington. Han måste också ha ett arbetstillstånd för den 1,5 timme som han medverkade i föreställningen. Detta sökte Teaterunionen hos Migrationsverket som behövde erbjudande om anställning godkänt av facklig organisation, kopia av kontrakt, kontoutdrag från Teaterunionens bankkonton, kvitto på erlagd avgift, passkopia, kvitto på bokad biljett och hotell, och så vidare.

Sedan vidtog en lång rad telefonsamtal på Migrationsverkets knappa telefontider. När det så blivit den sista möjliga dagen meddelade Migrationsverket att de skulle ta beslutet samma dag och att det skulle bli avslag. De kunde inte godkänna passhandlingen, trots att ambassaden godkänt den. Efter nya kontakter med ambassaden, och sedan Sveriges Radios Kulturnyheterna ställt frågor, kom så samma kväll ett besked om att Migrationsverket omprövat beslutet. Saken berodde nu på ett ”missförstånd” om färgen på hans pass. Ett par dagar senare anlände från Migrationsverket två besked med samma beslutsdatum, ett avslag och ett bifall till ansökan.

Tyvärr är detta inget undantag. Det har blivit allt svårare att komma till Sverige för konstnärer/artister utanför Europa. Besluten styrs inte bara av hårdnande regler utan också av enskilda tjänstemäns godtycke. Det kan krävas långa resor till ambassaden eller ta flera veckor att ens få en tid för intervju inför visumansökan. Det finns inte ens svenska ambassader i alla länder och hanteringen läggs ibland ut på utomstående firmor. Detta har lett till flera i sista stunden inställda gästspel och besök. Den europeiska organisationen on-the-Move har samlat in vittnesmål från många håll. Där framgår att det är mycket vanligt att artister misstänkliggörs och trakasseras. Kulturutbyte betraktas inte som en legal anledning att resa över gränserna.

Detta gäller även svenska myndigheter. Professionella, internationellt kända, kulturpersonligheter behandlas som potentiella illegala flyktingar, som vill bluffa sig in i Sverige.

Kulturutbytet finansieras ofta med stöd från svenska myndigheter. Utbytet försvåras eller förhindras däremot ofta av andra svenska myndigheter.

Detta borde vara en angelägen fråga för kulturdepartementet.

För det är väl inte så att vi vill stänga våra gränser för internationellt kulturutbyte?

Ann Mari Engel
Generalsekreterare Teaterunionen

 

Hela artikeln går också att läsa här.

Scenkonstbiennalen är slut för denna gång

Nu är den första Scenkonstbiennalen avslutat för denna gång.

Tack till alla medverkande på och bakom scenen, studenter, arrangörer och seminariedeltagare, ledare för workshops, debattörer, organisationer, internationella gäster och föreningar och inte minst alla ni som deltog som publik!

Många är delaktiga i genomförandet av denna scenkonstens gemensamma manifestation: medverkande på och bakom scenen, studenter, arrangörer och seminariedeltagare, ledare för workshops, debattörer, organisationer, internationella gäster och föreningar och inte minst alla ni som bestämt er för att delta.

Nästa Scenkonstbiennal kommer äga rum i Malmö 2015. Vi ses där!

Några dagar kvar till Scenkonstbiennalen

Om några dagar invigs den första svenska Scenkonstbiennalen i Jönköping. All information om föreställningar, seminarium, workshops samt praktiskt info finns att hitta på Biennalens hemsida.

Vi på Teaterunionen, Smålands Musik & Teater, Spira, Landstinget i Jönköpings län, Jönköpings kommun och hela Jönköping hälsar er alla hjärtligt välkomna till Jönköping den 21–26 maj 2013.

TeaterAlliansen söker verksamhetsledare/ VD

TeaterAlliansen är ett bolag, som ägs av Teaterförbundet, Svensk scenkonst och Trygghetsrådet TRS.

TeaterAlliansen har till uppgift att öka grundtryggheten och utvecklingsmöjligheterna för frilansande skådespelare. Bolaget finansieras i huvudsak genom statliga bidrag och ger idag en grundanställning till ca 140 skådespelare.

TeaterAlliansen står inför ett generationsskifte i ledningen. Under nästa spelår kommer båda den deltidsarbetande ordföranden som också uppbär VD-funktionen och ledaren för kansliet och den löpande, dagliga verksamheten, att gå i pension.

Styrelsen söker nu en framtida lösning för ledningen av företaget med en person, som kan förena VD-skapet med ett övergripande ansvar också för den löpande verksamheten. Tidsmässigt innebär detta, att du tillträder som verksamhetsledare/VD från årsskiftet 2013/14. Du går sedan parallellt med den nuvarande kansliansvariga tills denna lämnar sin anställning i april 2014.

Vi söker dig med god kännedom om svensk teater i allmänhet och scenkonstnärer i synnerhet. Du bör ha erfarenhet av personaladministration och arbetsledning inom scenkonstområdet. För att vidareutveckla ett varierat kompetensutvecklingsprogram för såväl anställda som landets övriga frilansande skådespelare är pedagogisk erfarenhet en merit. Personlig erfarenhet av konstnärligt arbete på scenkonstområdet, gärna som skådespelare, kan också ses som kvalificerande, även om det inte är ett krav.

Vi vill ha din ansökan senast den 10 juni. Ansökan ställs till Trygghetsrådet TRS, Rehnsgatan 11,7tr, 113 57 Stockholm (märk kuvertet TeaterAlliansen) eller med e- post till teateralliansen@trs.se

Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta styrelsens ordförande

Lars Edström ( 070 76679 57) eller styrelseledamöterna Helene Bergstedt, TRS, ( 070 622 97 34),

Ulrika Holmgaard, SvS,( 070 108 57 57) och Jaan Kolk, TF, ( 070 688 13 23).

Nya medlemmar i styrelsen och utbildningskommittén

Igår på Teaterunionens årsmöte beslutades det om nya medlemmar till styrelsen och utbildningskommittén.

Nya styrelseledamöter är Ulrika Holmgaard, VD Svensk Scenkonst, Jonas Kahnlund, VD Unga Klara och Mikael Jönsson, Producent Kungliga Operan/ Kungliga Baletten. Nya revisorer är Shoshana Kushner, Revisor, administrativ chef Teaterförbundet och Magdalena Bergfors Dahlin, Revisor suppleant, administrativ chef Västmanlandsteater.

Nya medlemmar i utbildningskommittén är Maria Liljedahl, Förbundsjurist, utbildningsansvarig, Svensk Scenkonst, representerar Svensk Scenkonst, Suzanna Carlsson Verksamhetsledare, Dansalliansen, representerar Svensk Scenkonst och Christian Vilppola, Lektor i cirkus, Dans och Cirkushögskolan, representerar Dans och Cirkushögskolan (utbildningar dans).

Hela Teaterunionens styrelse hittar du HÄR.

Hela utbildningskommittén hittar du HÄR.

 

Världsdansbudskap från Lin Hwai-Min

I det ”Stora förordet” till Sångernas bok, en samling kinesisk lyrik från 900-talet till 600-talet före Kristus, står skrivet:

När våra känslor väcks tar de gestalt i ord.
Om orden inte är nog talar vi i suckar.
Om suckarna inte är nog sjunger vi orden.
Om sången inte är nog dansar vi orden, omedvetet,
med våra händer, med våra fötter.

Dansens uttryck är mäktigt.
Den talar till himmel och jord.
Den berättar om vår glädje, vår fruktan och våra begär.
Den berättar om det som är omöjligt att fånga och nå
– men den ger också kropp åt en människas känslor, ett folks egenart och innersta väsen.

Som många kulturer på vår jord dansar Taiwans ursprungsfolk i ring.
Våra förfäder trodde att ringen stängde de onda andarna ute.
Hand i hand i ringen ger vi den andra människan värme, rör oss tillsammans med henne, i gemenskap med alla.
Dansen för människor samman.

Och det är flyktpunkten som är dansens rum.
Rörelsen försvinner i samma ögonblick som den tar form.
Dansen existerar bara i detta förbiilande ögonblick.
Dansen är dyrbar – den är symbolen för livet självt.

I vår digitala tidsålder antar bilden av rörelsen miljontals skiftande former, fascinerande former.
Men de kan aldrig ersätta dansen, därför att bilden inte kan andas.
Att dansa är att hylla livet.
Stäng av din TV, stäng av din dator – kom, dansa!

Uttryck ditt jag med det gudomliga, storslagna instrument som är vår kropp.
Kom, dansa! Stig in i ringen av människor!
Grip det dyrbara, flyktiga ögonblicket – Kom! Hylla livet i dans! 

                                                                                Översättning från engelska Leif Janzon

 

Lin Hwai-Min, grundare och konstnärlig ledare Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan

© LIU Chen-hsiang

© LIU Chen-hsiang

Nordic Drama Train

Nordic Drama Train är en ny satsning organiserad av den Nordiska Teaterunionen. 2012-2013 har 5 nordiska pjäser valts ut och åker på en turné för att lanseras på olika ställen runt om i norden. Den svenska juryn har valt ut Mira går genom rummen av Martina Montelius för att representera Sverige.

I augusti 2012 anordnades readings på de utvalda nordiska pjäserna i Reykjavik, i februari 2013 i Köpenhamn och nästa stopp blir Färöarna. Den 15e och 16 mars kommer hållas readings under rubriken LeikREAD.

I Sverige kommer Nordic Drama Train att hållas under Scenkonstbiennalen. Läs mer om detta på scenkonstbiennalen.se.

De valda pjäserna är:
Peter Asmussen: No one meets someone (org. title Ingen Møder Nogen)
Tuomas Timonen: Megan’s story (org. title Meganin Tarina)
Bragi Ólafsson: The Chickens (org. title Hænungarnir)
Arne Lygre: I disappear (org. title Jeg forsvinner)
Martina Montelius: Mira passing through (org. title Mira går genom rummen

X