Scenkonstbiennalen är slut för denna gång

Nu är den första Scenkonstbiennalen avslutat för denna gång.

Tack till alla medverkande på och bakom scenen, studenter, arrangörer och seminariedeltagare, ledare för workshops, debattörer, organisationer, internationella gäster och föreningar och inte minst alla ni som deltog som publik!

Många är delaktiga i genomförandet av denna scenkonstens gemensamma manifestation: medverkande på och bakom scenen, studenter, arrangörer och seminariedeltagare, ledare för workshops, debattörer, organisationer, internationella gäster och föreningar och inte minst alla ni som bestämt er för att delta.

Nästa Scenkonstbiennal kommer äga rum i Malmö 2015. Vi ses där!

Några dagar kvar till Scenkonstbiennalen

Om några dagar invigs den första svenska Scenkonstbiennalen i Jönköping. All information om föreställningar, seminarium, workshops samt praktiskt info finns att hitta på Biennalens hemsida.

Vi på Teaterunionen, Smålands Musik & Teater, Spira, Landstinget i Jönköpings län, Jönköpings kommun och hela Jönköping hälsar er alla hjärtligt välkomna till Jönköping den 21–26 maj 2013.

TeaterAlliansen söker verksamhetsledare/ VD

TeaterAlliansen är ett bolag, som ägs av Teaterförbundet, Svensk scenkonst och Trygghetsrådet TRS.

TeaterAlliansen har till uppgift att öka grundtryggheten och utvecklingsmöjligheterna för frilansande skådespelare. Bolaget finansieras i huvudsak genom statliga bidrag och ger idag en grundanställning till ca 140 skådespelare.

TeaterAlliansen står inför ett generationsskifte i ledningen. Under nästa spelår kommer båda den deltidsarbetande ordföranden som också uppbär VD-funktionen och ledaren för kansliet och den löpande, dagliga verksamheten, att gå i pension.

Styrelsen söker nu en framtida lösning för ledningen av företaget med en person, som kan förena VD-skapet med ett övergripande ansvar också för den löpande verksamheten. Tidsmässigt innebär detta, att du tillträder som verksamhetsledare/VD från årsskiftet 2013/14. Du går sedan parallellt med den nuvarande kansliansvariga tills denna lämnar sin anställning i april 2014.

Vi söker dig med god kännedom om svensk teater i allmänhet och scenkonstnärer i synnerhet. Du bör ha erfarenhet av personaladministration och arbetsledning inom scenkonstområdet. För att vidareutveckla ett varierat kompetensutvecklingsprogram för såväl anställda som landets övriga frilansande skådespelare är pedagogisk erfarenhet en merit. Personlig erfarenhet av konstnärligt arbete på scenkonstområdet, gärna som skådespelare, kan också ses som kvalificerande, även om det inte är ett krav.

Vi vill ha din ansökan senast den 10 juni. Ansökan ställs till Trygghetsrådet TRS, Rehnsgatan 11,7tr, 113 57 Stockholm (märk kuvertet TeaterAlliansen) eller med e- post till teateralliansen@trs.se

Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta styrelsens ordförande

Lars Edström ( 070 76679 57) eller styrelseledamöterna Helene Bergstedt, TRS, ( 070 622 97 34),

Ulrika Holmgaard, SvS,( 070 108 57 57) och Jaan Kolk, TF, ( 070 688 13 23).

Nya medlemmar i styrelsen och utbildningskommittén

Igår på Teaterunionens årsmöte beslutades det om nya medlemmar till styrelsen och utbildningskommittén.

Nya styrelseledamöter är Ulrika Holmgaard, VD Svensk Scenkonst, Jonas Kahnlund, VD Unga Klara och Mikael Jönsson, Producent Kungliga Operan/ Kungliga Baletten. Nya revisorer är Shoshana Kushner, Revisor, administrativ chef Teaterförbundet och Magdalena Bergfors Dahlin, Revisor suppleant, administrativ chef Västmanlandsteater.

Nya medlemmar i utbildningskommittén är Maria Liljedahl, Förbundsjurist, utbildningsansvarig, Svensk Scenkonst, representerar Svensk Scenkonst, Suzanna Carlsson Verksamhetsledare, Dansalliansen, representerar Svensk Scenkonst och Christian Vilppola, Lektor i cirkus, Dans och Cirkushögskolan, representerar Dans och Cirkushögskolan (utbildningar dans).

Hela Teaterunionens styrelse hittar du HÄR.

Hela utbildningskommittén hittar du HÄR.

 

Världsdansbudskap från Lin Hwai-Min

I det “Stora förordet” till Sångernas bok, en samling kinesisk lyrik från 900-talet till 600-talet före Kristus, står skrivet:

När våra känslor väcks tar de gestalt i ord.
Om orden inte är nog talar vi i suckar.
Om suckarna inte är nog sjunger vi orden.
Om sången inte är nog dansar vi orden, omedvetet,
med våra händer, med våra fötter.

Dansens uttryck är mäktigt.
Den talar till himmel och jord.
Den berättar om vår glädje, vår fruktan och våra begär.
Den berättar om det som är omöjligt att fånga och nå
– men den ger också kropp åt en människas känslor, ett folks egenart och innersta väsen.

Som många kulturer på vår jord dansar Taiwans ursprungsfolk i ring.
Våra förfäder trodde att ringen stängde de onda andarna ute.
Hand i hand i ringen ger vi den andra människan värme, rör oss tillsammans med henne, i gemenskap med alla.
Dansen för människor samman.

Och det är flyktpunkten som är dansens rum.
Rörelsen försvinner i samma ögonblick som den tar form.
Dansen existerar bara i detta förbiilande ögonblick.
Dansen är dyrbar – den är symbolen för livet självt.

I vår digitala tidsålder antar bilden av rörelsen miljontals skiftande former, fascinerande former.
Men de kan aldrig ersätta dansen, därför att bilden inte kan andas.
Att dansa är att hylla livet.
Stäng av din TV, stäng av din dator – kom, dansa!

Uttryck ditt jag med det gudomliga, storslagna instrument som är vår kropp.
Kom, dansa! Stig in i ringen av människor!
Grip det dyrbara, flyktiga ögonblicket – Kom! Hylla livet i dans! 

                                                                                Översättning från engelska Leif Janzon

 

Lin Hwai-Min, grundare och konstnärlig ledare Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan

© LIU Chen-hsiang

© LIU Chen-hsiang

Nordic Drama Train

Nordic Drama Train är en ny satsning organiserad av den Nordiska Teaterunionen. 2012-2013 har 5 nordiska pjäser valts ut och åker på en turné för att lanseras på olika ställen runt om i norden. Den svenska juryn har valt ut Mira går genom rummen av Martina Montelius för att representera Sverige.

I augusti 2012 anordnades readings på de utvalda nordiska pjäserna i Reykjavik, i februari 2013 i Köpenhamn och nästa stopp blir Färöarna. Den 15e och 16 mars kommer hållas readings under rubriken LeikREAD.

I Sverige kommer Nordic Drama Train att hållas under Scenkonstbiennalen. Läs mer om detta på scenkonstbiennalen.se.

De valda pjäserna är:
Peter Asmussen: No one meets someone (org. title Ingen Møder Nogen)
Tuomas Timonen: Megan’s story (org. title Meganin Tarina)
Bragi Ólafsson: The Chickens (org. title Hænungarnir)
Arne Lygre: I disappear (org. title Jeg forsvinner)
Martina Montelius: Mira passing through (org. title Mira går genom rummen

Världsteaterbudskap från Dario Fo

Världsteaterbudskapet 2013. Skrivet av Dario Fo, inläst av Björn Granath.

För länge sen levde maktens män ut sin intolerans mot den folkliga teatern commedia dell’arte genom att jaga bort dess skådespelare från Italien. Idag har skådespelare och teatersällskap svårt att hitta scener och publik – vilket förstås beror på den ekonomiska krisen. Så maktens män behöver inte bekymra sig om hur de ska trycka ner artister som arbetar med sarkasm och ironi, eftersom det varken finns någonstans att spela teater eller någon publik heller.

Men i renässansens Italien måste maktens män verkligen anstränga sig för att hålla teatern på mattan, eftersom den hade så stor publik. Vi vet att den stora utvandringen av commedia dell’arte-artister skedde under motreformationen, då alla teatrar fick lov att stänga – särskilt i Rom, där teaterkonsten anklagades för hädelse. 1697 beordrade påven Innocentius XII att Teatro Tordinona* skulle rivas, då de konservativa kretsarna inom borgerligheten och de ledande skikten inom prästerskapet tryckte på. Detta teaterhus hade enligt moralens väktare gett allra flest obscena föreställningar.

Under motreformationen ville också kardinal Carlo Borromeo rädda “de små i Milano”, genom att dra en tydlig skiljelinje mellan konsten, den ädlaste formen av andlig uppfostran, och teatern, själva sinnebilden för världslighet och fåfänga. I ett brev till sina medarbetare uttrycker han sig ungefär såhär (jag citerar fritt ur minnet):

“Vi har gjort vårt yttersta i vår strävan att rensa bort ogräset: genom att bränna texter med hädiskt tal för att utrota dem från människors sinnen. Och dem som har spridit sådana texter i tryck har vi dragit inför domstol.

Men medan vi har sovit har Djävulen uppenbarligen varit ännu mer illistig. För det vi kan se tränger ju in i själen mycket djupare än det vi kan läsa i böcker! Det talade ordet, och gesten som beledsagar det, är ju ännu mer förödande för unga människor och flickor än döda ord på papper!

Därför är det av yttersta vikt att vi rensar våra städer på teatermakare, precis som vi gör med alla själar som vi vill bli av med.”

Den enda lösningen på vår kris ligger alltså i hoppet om att ett nytt stort drev organiseras mot oss, särskilt mot ungdomar som vill utbilda sig inom teaterkonsten. Alltså att vi får en ny skara landsflyktiga komedianter, för de skulle utan tvekan kunna dra oanad nytta av en sådan förvisning – genom att skapa nya former av scenkonst.

Dario Fo

 

 

 

 

 

 

Översättning Leif Janzon


*. Tɔr-di-nɔ´na

Scenkonstbiennalen

Många är delaktiga i genomförandet av denna scenkonstens gemensamma manifestation: medverkande på och bakom scenen, studenter, arrangörer och seminariedeltagare, ledare för workshops, debattörer, organisationer, internationella gäster och föreningar och inte minst alla ni som bestämt er för att delta.

Vi på Teaterunionen och Smålands Musik & Teater, Spira, Jönköpings läns landsting och hela Jönköping hälsar er alla hjärtligt välkomna hit den 21 -26 maj 2013.

Scenkonsten vågar säga saker som behöver bli sagda och ger mod och stolthet för att nå en bättre framtid.
Med scenkonstens språk skapar vi förändring.

Varmt välkomna till Jönköping!

Teaterunionen och Smålands Musik & Teater/ Spira

Anmälan till Scenkonstbiennalen 2013 är nu öppen. Gå in på scenkonstbiennalen.se och läs mer.