Scenkonstbiennalen

Många är delaktiga i genomförandet av denna scenkonstens gemensamma manifestation: medverkande på och bakom scenen, studenter, arrangörer och seminariedeltagare, ledare för workshops, debattörer, organisationer, internationella gäster och föreningar och inte minst alla ni som bestämt er för att delta.

Vi på Teaterunionen och Smålands Musik & Teater, Spira, Jönköpings läns landsting och hela Jönköping hälsar er alla hjärtligt välkomna hit den 21 -26 maj 2013.

Scenkonsten vågar säga saker som behöver bli sagda och ger mod och stolthet för att nå en bättre framtid.
Med scenkonstens språk skapar vi förändring.

Varmt välkomna till Jönköping!

Teaterunionen och Smålands Musik & Teater/ Spira

Anmälan till Scenkonstbiennalen 2013 är nu öppen. Gå in på scenkonstbiennalen.se och läs mer.

Besparingar på Musik- & teaterbiblioteket

Den 5 februari offentliggjorde Statens musikverks generaldirektör Stina Westerberg beslut på besparingar på biblioteket.

Överbibliotekarietjänsten tas bort
Personal avskedas varav 2 bibliotekarier, 1 arkivarie, 3 assistenter

Om detta genomförs kommer det att innebära en oerhörd försämring för det svenska musik- och teaterlivet. Likaså försvåras ett professionellt arbete för att upprätthålla biblioteket som del av det svenska kulturarvet med världsberömda samlingar som är unika i Europa. Om vi inte kan hindra dessa besparingar kommer servicen till bibliotekets användare i hela landet – musik- och teaterstuderande, orkestrar, musiker, forskare och allmänhet – att kraftigt försämras. Det ”inre” arbete som inte syns utåt som inköp, katalogisering och vård av samlingarna kommer att bli lidande. Vi befarar också att öppettiderna kommer minska.

Mer information finns på www.kultur.blogs.comeller på Facebook.

HÄR finns en namninsamling mot denna försämring av verksamheten och uppmaning till att ge biblioteket resurser för att kunna fungera som Sveriges bibliotek för musik, dans och teater!

bibu

Vi inom Teaterunionen – Svenska ITI är mycket oroade vid beskedet om att Lunds kommun inte längre kommer att stödja bibu. Teaterunionens styrelse har uttalat ett helhjärtat stöd för festivalens fortsatta existens. Vi har alltsedan starten haft ett nära och mycket positivt samarbete med bibu som vi ser som en självklar pendang vartannat år till Teaterbiennalen som från 2013 blir Scenkonstbiennalen.

Teaterunionen har deltagit på varje Bibu med olika programpunkter samt inbjudna grupper av internationella besökare, som här fått en unik chans att möta svensk barn- och ungdomsteater. Många upplevelser och kontakter under bibu har lett till fortsatt internationellt utbyte.

Vi ser fram emot att någon annan kommun tar på sig det hedersamma uppdraget att vara värd för bibu och att vi ses där 2014!

ACAR announcement

ACAR protests against dismissal of Valery N. Raykov, general manager of the Saratov Youth Theatre

Mid of January, the local government of the Saratov region (Russia) removed the general manager of one of the most prominent Russian theatres. He was indicted to be responsable for a fire accident in the theatre in October 2012. Valeriy Nickolayevich Raykov, who was leading the Saratov Youth Theatre named after Kisselev since 30 years to high national and international reputation, was fired contrary to the wishes of the theatre staff.

Alfira Arslanova, Secretary General, ITI-Russia:
“The dismissal took place after the fire in the theatre which happened in October last year, in spite of fire-prevention was found in accordance with norms and regulations and the theatre manager wasn’t charged with anything. The Governor of Saratov Region neither gave an official reply to the theatre nor considered it necessary to answer many appeals of prominent Russian and foreign professionals of performing arts in defense of a person who spent more than 30 years serving theatre famous in Russia and abroad for its productions.
There are letters from Professional Guild of Theatre Managers of Russia, Theatre Union of Russia, employees of Saratov Youth Theatre and stage director Matthias Langhoff. They are written by professionals in support of their colleague, whose prolonged absence from the theatre does only harm to both the theatre centre and theatre-lovers.
ITI Russian National Centre voices a protest against this kind of ill treatment of performing arts professionals on the part of bureaucracy and demands local authorities of Saratov Region to start dialogue”

Ann Mari Engel, President of ACAR and Vice President of the ITI wrote in an open letter to the Governor of the Saratov Region:
“We want to join the Russian centre of the International Theatre Institute in its protest and request to reinstate V.N.Raykov in the position of theatre manager. We regard this arbitrary decision; made against the wishes of the theatre company, to be a violation of the freedom of the arts. We urge the authorities to start a constructive dialogue with the theatre and to listen to all the voices from the international theatre community.”

Letters:
Alexander A.Kalyagin, President, People’s Artist of Russia
A.E.Polyankin, President, Professional Guild of Theatre Managers of Russia
(English translation)
Interational supporters: Letter from Matthias Langhoff (German/French director)

Valda föreställningar till Scenkonstbiennalen

Detta är den första scenkonstbiennalen, med uppgift att spegla hela den svenska scenkonsten i dess bredd och mångfald.

Efter tio teaterbiennaler och fem dansbiennaler har vi för första gången bett producenterna själva att nominera de föreställningar som de anser har en sådan särskild kvalitet att de bör vara med på en scenkonstbiennal.

Vi är glada över att har fått in 230 nominerade föreställningar! Det visar på en fantastisk rikedom och vitalitet inom den svenska scenkonsten. Många av de nominerade föreställningarna har fina biennalkvaliteter, men urvalet måste bli mycket selektivt, då biennalen har sina begränsningar i tid och rum. Biennalen är ett viktigt forum för debatt om scenkonsten, dess samtid och framtid, och vi är övertygade om att diskussionerna även kommer att innefatta föreställningar från de senaste åren som inte visas där.

Ett ledord för den första scenkonstbiennalen är gränsöverskridande. Dagens scenkonst känner inte några fasta genregränser.  Musik, dans och texter möts i nya konstellationer. Det finns också en växande rörelse mot att sudda ut gränserna mellan konstverket och publiken, som i allt högre utsträckning blir medagerande. Många produktioner har skapats utifrån dokumentärt material och har teman kring samtida skeenden och samhällsfrågor. Dagens föreställningar har i allt högre utsträckning en målgrupp med flytande åldersgränser och den scenkonst som producerats för barn och ungdomar angår i lika hög grad vuxna, och tvärtom. Även mellan de olika typerna av producenter börjar gränserna att suddas ut och det finns många samarbeten och samarbetsprojekt mellan institutioner, fria producenter och enskilda aktörer.

Urvalskommittén består av branschföreträdare med olika bakgrund, referenser och smak. Vårt arbete har varit väldigt roligt men svårt. Vi har sett så många föreställningar på scenen som möjligt, men vi har inte kunnat se alla. Vi har sett inspelningar på DVD och vi har konsulterat ”spanare” i olika delar av landet. Vi har inte alltid varit eniga, vilket vi ser som ett sunt tecken på mångfalden av uttryck och tilltal. Medlemmar i urvalskommitténs har själva varit inblandade i några av produktionerna – självklart har de inte deltagit i beslut kring dessa.

Vi hoppas att de valda föreställningarna ska ge nya perspektiv och fördjupade upplevelser. Vi gläds åt att alla nu kan samlas i en gemensam biennal där vi kan manifestera den höga konstnärliga kvalitet och stimulerande mångfald som tillsammans utgör dagens svenska scenkonst!

Mer information om de utvalda föreställningarna finner du HÄR.

Stockholm i januari 2013

 

Anna Carlson, ordförande Teaterförbundet, skådespelare
Åsa Söderberg, teaterchef, Skånes Dansteater
Niclas Malmcrona, verksamhetsledare, Svenska Assitej
Susanna Hedin, konstnärskollektivet SUTODA
Erik Gavelin, student, scenkonstproduktion, Stockholms Dramatiska Högskola
Nina Björby, ordförande kulturberedningen Region Västerbotten, riksteaterkonsulent Västerbotten
Martin Nyström, kritiker, DN
Nasim Aghili, regissör, dramatiker, redaktör konsttidskriften Ful
Ann Mari Engel, generalsekreterare, Teaterunionen

 

Valda föreställningar

5boys.com, Backa Teater
C, Dramaten
Carmina Burana, Folkoperan
Den kaukasiska kritcirkeln, Folkteater Gävleborg
Doppelgänger, Regionteater Väst
From Sammy with love, Stockholms Stadsteater
Future Memory, Rani Nair
Introduction, Björn Säfsten
Jag ringer mina bröder, Malmö Stadsteater & Riksteatern
Name of the next song, Andersson Dance
Natten är dagens mor, Norrbottensteatern
Njutningens Ekonomi, Poste Restante
Roses & Beans, Shake It Collaborations
Rövare, Unga Dramaten
SCUM-Manifestet, Turteatern & Counterforce Produktion/ CP
This is not a love story, Gunilla Heilborn

Mer information finns på scenkonstbiennalen.se

God helg!

Teaterunionens önskar alla en fridfull helg och ett Gott Nytt 2013.
Kansliet är stängt mellan jul och nyår och öppnar igen den 2 januari.

Teaterunionen fördömer nya angrepp mot Belarus Free Theatre

Belarus Free Theatre, som verkar i Minsk, Vitryssland är en an världen mest utsatta och modiga teatrar. Medlemmarna i gruppen har arresterats i olika omgångar och de och deras familjer utsätts för stor förföljelse. Flera i gruppen har fått stämplar i passen som förbjuder dem att lämna Vitryssland. Ett par medlemmar i gruppen har tvingats till exil i London, men teatern spelar fortfarande i Minsk. Föreställningarna ges underjordiskt i lägenheter, dit publiken kallas per SMS.

I förra veckan angreps gruppen vid två tillfällen av polis som avbröt föreställningarna och i timmar frågade ut medlemmarna, antecknade namnen på alla medverkande och även på åskådarna. De hotade att återvända följande kväll.

Gruppen meddelar nu att de kommer att fortsätta att ge sina föreställningar.

Teaterunionens styrelse har protesterat mot dessa angrepp på yttrandefriheten och fördömer förföljelserna av teatergruppen i ett brev till Vitrysslands regering.

Belarus Free Theatre var i fokus för Teaterunionens arrangemang på Världsteaterdagen 2011 och gruppen kommer att medverka i Scenkonstbiennalen i maj 2013 i Jönköping.

Internationellt har det kommit flera reaktioner på de senaste dagarnas händelser. Michael Attenborough, Artistic Director på The Almeida Theatre i London skriver:

“You have to ask precisely what the Belarussian government fear so much that they feel compelled to go to such lengths to suppress the Belarus Free Theatre and the the exercise of their basic right to freedom of speech.

The answer of course is the truth. 

“Sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me.”

The terrified behaviour of the last dictatorship in Europe only goes to show how dreadfully wrong that maxim is. The regime’s greatest enemies are words and their increasing desperation to silence them is in direct proportion to their private knowledge that the one thing you can never kill is an idea, and that as long as people have the ability to think, they will speak.

We hold this truth to be self evident.

The consistent bravery of the members of the BFT, their refusal to be silenced and their immovable devotion to freedom and the truth will, without a shadow of a doubt, lead to their eventual victory. History has shown this to be true, again and again. 

As someone who takes his right to freedom of expression, to the right of assembly, to the very act of theatre, for granted, I count myself honoured to call these people my friends and artistic colleagues.

To the government of Belarus I send this message; take a peep across to South Africa, to the rest of the old Eastern bloc and most recently to Burma and know, as certainly as night follows day, that you are on the losing side, that truth will out and that in the battle between the gun, the boot and the fist and the power of words, words will always triumph.”

Scenkonstbiennalen.se

Scenkonstbiennalens hemsida har nu öppnats. Just nu håller urvalskommittén på att välja ut de föreställningar som ska spelas på Biennalen samtidigt som programgruppen arbetar med seminarier, workshops och övriga programpunkter. Hela programmet för Scenkonstbiennalen kommer att presenteras i februari 2013.

Välkomna att besöka den nya hemsidan på scenkonsbiennalen.se.

Swedstage – Sveriges första showcase för teater

Den 18, 19 och 20 november är det dags för Sveriges första showcase för teater, Swedstage. Under tre dagar kommer vi att presentera svenska turnébara scenkonstföreställningar för en internationell publik.

För att skapa möten mellan svenska teatrar och internationella scener samt möjliggöra fler internationella utbyten anordnar Teaterunionen och ASSITEJ för första gången, Swedstage. Vi visar 11 utvalda föreställningar av hög kvalité, som är turnébara och på olika sätt är anpassade till en internationell publik. Hälften av föreställningarna riktar sig till barn och ungdomar och resten till en vuxen publik.

Under tre dagar besöker ett 60-tal gäster från 25 olika länder Stockholm för att se de utvalda produktionerna. Gästerna består av turnéläggare, festivalarrangörer, programläggare samt övriga intresserade av svensk scenkonst.

De utvalda föreställningarna är:

Flygräddare, Unga Klara/ Riksteatern
Fröken Julie, Anna Pettersson Production
Max- pjäsen om bollen, bilen och lampan, Teater Sagohuset
Nils Holgersson, Västanå Teater
Bartolomeo, Carrasco Dance Company/ Riksteatern
Wear it like a crown, Cirkus Cirkör
C, Dramaten
Charlies Unge, Pantomimteatern
Expectations, GEST – Gothenburg English Studio Theatre
Önskekonsert, Siris Originella Teater
SCUM-manifestet, TURteatern/ CP/ Counterforce Production

Swedstage anordnas av Teaterunionen och ASSITEJ. Läs mer på www.swedstage.se.

 

Scenkonstbiennalen

Scenkonstbiennalen äger rum 21-26 maj 2013 i Jönköping. Nominera din produktion senast den 1 december 2012! Biennalen kommer att innehålla gästspel med produktioner från hela landet, workshops, seminarier och många andra möjligheter till konstnärligt utbyte och samtal.

Läs mer om Scenkonstbiennalen 2013 på scenkonstbiennalen.se.