Teaterunionen på Stockholm Pride

Teaterunionen har fått stöd av Kulturrådet för att lyfta och ge scenkonsten en plats under Stockholm Pride. Vi kommer att presenterar ett fullspäckat program med föreställningar, samtal, föreläsningar och workshops under 28-29 juli på Fri scen i Pride House.

I samarbete med våra medlemmar Unga Klara, Riksteatern och Kulturhuset Stadsteatern Skärholmen sätter vi ljuset på queer scenkonst.

Läs mer om programmet HÄR.

Protokoll från årsmötet

Årsmöte 2016.03.14
Svensk Teaterunion
Svenska ITI

Tid: 13.30-16.30
Plats: Teater Påfågeln
Närvarande: Se bilaga

 

1. Mötets öppnande

Teaterunionens ordförande Ulrika Holmgaard förklarar mötet öppnat.

Veronica Bedecs från Pantomimteatern och Rolf S Nielsen från Mittiprickteatern hälsar alla välkomna.

2. Fastställande av dagordningen

Punkt 12 och 14 stryks från dagordningen

3. Val av mötesordförande

Ulrika Holmgaard väljs till mötesordförande.

4. Val av mötessekreterare

Ulricha Johnson väljs till mötessekreterare.

5. Val av två justerare

Rolf S Nielsen och Fay Nenander väljs till justerare.

6. Godkännande av röstlängd

Röstlängden fastställdes genom presentation av alla närvarande.

7. Frågan av mötets stadgeenliga utlysande

Mötet förklaras vara stadgeenligt utlyst.

8. Föredragning av verksamhetsberättelse och bokslut för 2015

Ulricha Holmgaard föredrar Teaterunionens verksamhetsberättelse.

Lena Norlén föredrar Teaterunionens årsredovisning.

Årsmötet har inga anmärkningar på verksamhetsberättelsen.

9. Föredragning av revisorsberättelsen

Teaterunionens förtroendevalda revisor Shoshana Kushner föredrog revisorsberättelsen och föreslog att årsmötet ska ge ansvarsfrihet åt styrelsen.

10. Fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkningen för 1 jan 2015-31 dec 2015 fastställs.

11. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2015.

12. Val av ordförande och vice ordförande

Punkten stryks.

13. Ev fyllnadsval

Cecilia Nilsson presenterar valberedningens förslag:

Styrelsen:

Mika Romanus, nyval i styrelsen, nyval som vice ordförande.
Förbundsdirektör, Teaterförbundet. Representerar Teaterförbundet.

Minna Krook, Dansare, koreograf, styrelseledamot Teaterförbundet. Avgår som vice ordförande, men föreslås kvarstå som ledamot i styrelsen. Representerar Teaterförbundet.

Åse Axberg, Press-/infoansvarig, Teaterförbundet, avgår ur styrelsen. Representerade Teaterförbundet.

Representant i Nordic Network for Performing Arts (Tidigare nordisk teaterunion)

Mika Romanus ersätter Minna Krook som ordinarie representant i Nordic Network for Performing Arts.

Revisorer:

Henrik Fellesson har slutat som Administrativ chef för Svensk Scenkonst och föreslås ersättas som revisor i Teaterunionen av Carina Stenlund, Svensk Scenkonst.

Valberedningen har bestått av Henrik Stålspets, Susin Lindblom, Annelie Gardell, Cecilia Nilsson

Årsmötet beslutar att godkänna valberedningens förslag.

14. Val av revisorer

Punkten stryks.

15. Information om översyn av medlemsavgifter

Ulricha Holmgaard informerar om att Teaterunionens styrelse under året ska se över och förtydliga medlemsavgifterna. I höst kommer Teaterunionen att utlysa ett extra årsmöte då eventuella justeringar i medlemsavgifter ska tas. Datum för det extrainsatta årsmötet kommer att skickas ut till alla rådsmedlemmar i god tid.

16. Presentation av ny verksamhetschef och aktuell verksamhet

Teaterunionens nya verksamhetschef Ulricha Johnson presenterar sig.

Ulricha Johnson presenterar Teaterunionens aktuella verksamhet.

  • ITIs världskongress i Manaus 30 maj-4 juni
  • Nordic Performing Arts Days på Färöarna och New Nordic Drama 24-28 maj
  • Program under Stockholm Pride 25-31 juli
  • Svensk tema på Maribor Theatre Festival 14-23 oktober
  • Swedstage – den svenska showcasefestivalen 23-25 oktober
  • Eventuellt samarbete med Alexandrinskyteatern i St Peterburg

Under året ska Teaterunionen också arbeta med vår profil och utveckla vårt arbete med att tydligare knyta våra projekt till vår organisation. Som en del av detta kommer studenter från Beghs School of Communication att göra examensprojekt hos oss där de ska hjälpa oss med vår profilering.

Den 2 maj ska Teaterunionens styrelse ha en heldag för att prata om vår framtida organisation och profil. I styrelsen finns det planer på ett eventuellt namnbyte för organisationen, vilket i så fall blir en fråga för det extrainsatta årsmötet i höst.

17. Scenkonstbiennalen i Norrköping 2017

Nästa Scenkonstbiennal kommer äga rum den 23-28 maj 2017 i Norrköping med Scenkonstbolaget i Östergötland som värd.

Alla producenter inbjuds nominera föreställningar. Deadline för nomineringar är den 14 november.

Under våren kommer Teaterunionens styrelse att utse en programgrupp som ska ansvara för seminarie- och workshopsprogrammet. Förslag till programpunkter lämnas via en blankett på vår hemsida.

18. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Glad världsteaterdag!

Den 27 mars varje år firas världsteaterdagen runt om i hela världen. Dagen uppmärksammar det unika i teaterkonsten och dess universella roll för människor i alla delar av världen.

Varje år skrivs ett världsteaterbudskap av en utvald konstnär. Budskapet översätts och presenteras vid olika evenemang runt om i världen. På International Theatre Institutes sida finns budskapet översatt till många olika språk.

Världsteaterbudskapet 2016

Världsteaterbudskapet skrivs i år av den ryska regissören Anatoli Vassiliev och översätts till svenska av Ulricha Johnson. Läs hela budskapet här.

Årsmöte

Idag hälsar vi alla våra rådsmedlemmar välkomna på årsmöte. Vi ses kl. 13.30-16.30 på Teater Påfågeln, S:t Eriksgatan 84, Stockholm. Dagordning och handlingar finner du här.

Årsmötet avslutas med Pantomimteaterns föreställning I Herthas ateljé.

Varmt välkomna!

Teaterunionen uttalar sitt stöd för Danscentrum Stockholm och dess verksamhet.

Danscentrum Stockholm har en central roll för professionellt verksamma inom den utominstitutionella dansen och är en viktig plattform och mötesplats. I Danscentrums lokaler på Jungfrugatan i centrala Stockholm ges möjlighet till både repetitioner och publika visningar, vilket för många danskonstellationer är en förutsättning.  En mycket stor del av den dans som fyller Sverige produceras med Danscentrums hjälp.

Att Danscentrum Stockholms verksamhet och lokaler nu hotas ser Teaterunionen som mycket bekymmersamt. Detta kan få långtgående konsekvenser för såväl yrkesverksamma dansare och koreografer som för publiken i hela Sverige som riskerar att gå miste om kvalitativ dans.

Vi hoppas att Stockholms Stad och Stockholms läns landsting nu hittar en lösning för att Danscentrum Stockholm ska kunna bibehålla sin verksamhet.

Ulricha Johnson

Verksamhetschef Teaterunionen

 

Välkommen på årsmöte

Till rådsmedlemmarna i Svensk Teaterunion – Svenska ITI

Kära rådsmedlem!

Vi hälsar dig välkommen på årsmöte måndagen den 14:e mars 2016 kl. 13.30-16.30. Mötet äger rum på Teater Påfågeln, S:t Eriksgatan 84, Stockholm.

Årsmötet avslutas med Pantomimteaterns föreställning I Herthas ateljé. Anmäl dig till lovisa@scensverige.se, senast den 9 mars för biljetter.

Årsmöteshandlingar (dagordning och verksamhetsberättelse 2015) finner du här. Av miljöskäl trycker vi inte verksamhetsberättelsen i år, så om du vill ha en utskriven version, maila till oss på info@scensverige.se.

Varmt välkommen!
Ulricha Johnson

New Nordic Drama

People respect me now utvald till New Nordic Drama!

New Nordic Drama är ett initiativ från Teaterunionen och våra kollegor i Nordisk Teaterunion, som ett sätt att uppmärksamma och sprida nordisk samtida dramatik. Idag blev det officiellt att Paula Stenström Öhmans pjäs People respect me now har blivit utvald att representera Sverige på New Nordic Drama 2016-2017.

Vartannat år väljer en nationell jury ut en nyskriven pjäs till New Nordic Drama. Pjäserna översätts till engelska samt olika nordiska språk och sprids runt om i norden och världen. Tillsammans med de utvalda pjäserna från resten av norden kommer People respect me now nu att åka på readingturné, där första stoppet blir på Färöarna under Nordic Performing Arts Days, Dagarnir, den 24-28 maj 2016.

Den svenska juryn till pjästävlingen tillsätts av Teaterunionens styrelse och bestod i år av Judit Benedek, Anders Duus, Birgit Hageby och Lis Hellström-Sveningson.

Juryns motivering:

People respect me now är en angelägen pjäs om brott och förövare där Paula Stenström Öhman komplicerar frågor som ofta riskerar att bli förenklade. Hon omvandlar väl avlyssnat vardagsspråk till en konstnärlig form för scenen och ger individerna i ett sammansatt kollektiv bred belysning. Pjäsbygget är intrikat, genom att inte väja för det ovissa och återge skeendet i flera plan visar dramatikern sin tilltro till publikens tankeförmåga. Blandningen av unga och vuxna perspektiv öppnar tilltalet mot en vid målgrupp. People respect me now engagerar åskådaren på allvar och manar till eget ställningstagande.

De svenska läsningarna kommer ske under 2016 i samarbete med regissörsföreningen och dramatikerförbundet.

Mer information om New Nordic Drama och Nordic Performing Arts Days finns på: www.nordicperformingartsdays.fo.

Föreställningar till världskongress

International Theatre Institute, ITI, välkomnar scenkonstproducenter att föreslå föreställningar till organisationens 35e världskongress. Kongressen kommer äga rum den 30 maj-4 juni 2016 i Manaus, Brasilien. Sista ansökningsdatum är den 30 januari.

Mer information om världskongressen och utlysningen finns på www.iti-worldwide.org.

Scenkonst för människor på flykt

Många av oss är idag berörda och förtvivlade över rapporterna om flyktingsituationen i värden.

Det finns flera sätt att hjälpa till på och som scenkonstorganisation vill vi uppmärksamma Clowner utan gränsers arbete för människor på flykt.

När tågstationer, gränskontroller och hamnområden runtom i Europa förvandlats till platser där tiotusentals människor väntar i desperation för att ta sig vidare till tryggheten är behoven enorma, inte bara av förnödenheter som mat, vatten och kläder utan också av empati, värme och hoppfulla möten.

Clowner utan gränser arbetar med föreställningar och workshops för att väcka drömmar till liv och påminna barnen om att hoppet aldrig får gå förlorat. I en tillvaro av kaos och krig kan skrattet förändra liv.

Läs mer om deras arbete här eller skänk en gåva
Swish: 123 9000209
90-konto: 90 00 20 –9

Teater är naturligtvis en återspegling av livet. Kanske måste vi förbättra livet innan vi kan hoppas på att förbättra teatern.” William Ralph Inge

http://skratt.nu/sites/default/files/styles/620x380/public/media/stacey._copy_alex_hinchcliffe.jpg?itok=df81Nik0

 

Swedstage 2016

Swedstage 2016
Tillsammans med ASSITEJ har vi börjat planera inför nästa upplaga av Swedstage. Swedstage är ett showcase med syfte att presentera svensk scenkonst för internationella festivalarrangörer, inköpare, programläggare, teaterchefer etc.
Nästa Swedstage att gå av stapeln den 23-26 oktober 2016 i Stockholm. Nu efterlyser vi förslag på produktioner från hela scenkonstområdet för barn, unga och vuxna som vill vara med och visa upp sig för omvärlden.

Kriterierna är:
– föreställningen ska vara turnébar och kunna spelas i Stockholm 23-26 oktober 2016
– föreställningen ska vara tillgängliggjord för en internationell publik
– producenten ska ha en stor vilja att turnéra utomlands

Fyll i din intresseanmälan här.